LudvikaHem
StoraBrunnsvik

2016-12-12 07:43

Nu bygger vi i kvarteret Tjädern

Tjärdern

Läs Pressmeddelande om kvarteret Tjädern

PRESSMEDDELANDE


2016-12-08
Kv Tjädern Ludvika, flerbostadshus.
Styrelsen för LudvikaHem AB beslutade 2016-12-07 att bygga ett nytt flerbostadshus inom kvarteret Tjädern i centrala Ludvika. Byggnaden innehåller 49 st lägenheter, antalet kan komma att justeras i det fortsatta arbetet.
Byggstart är planerad till mars 2017 och inflyttning med start sept 2018.
Byggnaden kommer att innehålla lägenheter i storleken 1 rok - 3 rok.
För entreprenaden är Byggpartner AB sedan tidigare upphandlade som totalentreprenör i en partneringsamverkan.

- Det är både glädjande och viktigt att vi nu kan gå igång med ytterligare en nybyggnation i kommunen. Vi har tillsammans med Byggpartner under 2016 arbetat för att hitta formerna för en nyproduktion av attraktiva hyreslägenheter i kvarteret Tjädern. I och med styrelsens beslut övergår nu arbetet i ett entreprenadskede med fortsatt fokus på kostnadsbesparande åtgärder och produktion säger Sören Finnström, styrelseordförande för LudvikaHem AB.

LudvikaHem finansierar projektet helt med egna medel och via lån. Övriga hyresgäster i bolaget eller Ludvika kommun finansierar inte projektet. Totala byggkostnaden inkl moms och byggherrekostnader uppgår till ca 82 Mkr.
- Finansieringen av projektet har varit en viktig fråga att lösa eftersom det är av avgörande betydelse för Ludvikas framtid att nya bostäder nu tillskapas. Hyrorna kommer att förhandlas fram med hyresgästföreningen under 2017. I kv Tjädern kommer hyresgästerna få ett mycket attraktivt boende. Parkeringslösningar kommer finnas inom kvarteret eller i angränsande parkeringshus. Det är ett stort värde i att fortsätta bygga i centrala Ludvika och att utveckla stadskärnan med fler bostäder. Vi förbättrar stadsbilden och får en mer levande stad på sikt. Läget i kv Tjädern är idag ett av de allra bästa, närheten till handel och service, resecentrum och övrigt utbud i stadskärnan gör att vårt nya bostadshus i kv Tjädern blir optimalt. Att bygga nytt i kombination med att underhålla och förbättra vårt befintliga bestånd är idag LudvikaHems två viktigaste frågor säger Ulf Rosenqvist, vd för LudvikaHem AB.

Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av Ulf Rosenqvist 0240-869 10
LudvikaHem

Just nu har vi 0.0 lediga lägenheter

Aktuellt

LudvikaHem

KONTAKT

LudvikaHem AB
Box 13, 771 21 Ludvika

Telefon: 0240-869 00
Fax: 0240-869 19
E-Post: info@ludvikahem.se

Kontakt

Jour/upplåsning: 0240-842 01
Bobutiken: 0240-869 00

Besöksadress

Bobutiken
Köpmansgatan 2
771 32 Ludvika