LudvikaHem
StoraBrunnsvik

2014-02-25 13:16

Ny rutin vid försenad hyresinbetalning

Fr o m 20140401 lägger vi över vår kravverksamhet till Inkasso AB Marginalen.

Enligt hyreslagen ska hyran betalas i förskott och senast sista vardagen i varje månad. Det stora flertalet av våra hyresgäster betalar också hyran i rätt tid, men inte alla. I vår strävan att minska hyresförlusterna och kunna ägna mer tid och ge ännu bättre service åt våra hyresgäster har vi valt att inleda ett samarbete med Inkasso AB Marginalen.

Vad händer om jag inte betalar hyran i rätt tid?

Fr o m 20140401 lägger vi över  vår kravverksamhet till Inkasso AB Marginalen. Den som inte betalar hyran i rätt tid erhåller ett inkassokrav från Marginalen. Kostnadsmässigt innebär det att man belastas med en inkassokostnad som f n är 180 kr. Samtidigt påförs också en dröjsmålsränta enligt räntelagens bestämmelser. Även den rättsliga hanteringen med betalningsföreläggande, ev stämning och avhysning kommer fortsättningsvis att handläggas av Marginalen. Kostnader för den hanteringen regleras också i lag och belastar normalt hyresgästen. Om dröjsmålet med betalning är så allvarligt riskerar man dessutom att belastas med en betalningsanmärkning samt att bli avhyst från sin bostad eller lokal.

Borttagen påminnelse

Vi vill samtidigt passa på tillfället att informera om en förändring i vår hantering av försenade hyresinbetalningar. Vi kommer fortsättningsvis inte att sända någon påminnelse på hyror som inte betalas i rätt tid. Obetalda hyror kommer i stället att överlämnas till Marginalen och direkt bli föremål för inkassoåtgärder. Vi hoppas att detta samarbete kommer att falla väl ut och leda till att våra hyresförluster kan minskas och att vi därigenom kan ge våra hyresgäster en ännu bättre service i framtiden. 

Här kan du se fördelningen av de extra kostnader som du får vid försenad inbetalning av din hyra. Pdf, 87.8 kB.

Just nu har vi 0.0 lediga lägenheter

Aktuellt

LudvikaHem

KONTAKT

LudvikaHem AB
Box 13, 771 21 Ludvika

Telefon: 0240-869 00
E-Post: info.fastighetsbolagen@ludvika.se


Jour/upplåsning: 0240-842 01
Bobutiken: 0240-869 00

Besöksadress

Bobutiken
Köpmansgatan 2
771 32 Ludvika