LudvikaHem
StoraBrunnsvik

2016-04-22 10:28

Årsredovisning 2015

Pressmeddelande

LudvikaHem AB, årsredovisning för 2015

LudvikaHem redovisar ett positivt resultat för verksamhetsåret 2015.
Resultatet efter skatt och fondering uppgick till + 2 855 tkr (+ 9 750 tkr), omsättningen till 223,3 Mkr (214,0 Mkr) samt balansomslutningen till 799,0 Mkr (787,0 Mkr), siffror inom parantes avser 2014.

En mycket stor efterfrågan på hyresrätter i kombination med en rekordlåg ränta fortsätter att stärka bolaget ekonomiskt. Bolagets goda ekonomi tillåter kraftfulla underhållsinsatser i fastighetsbeståndet. Under 2015 genomfördes reparations- och underhållsarbeten för 60,8 Mkr (45,6 Mkr). Vilket motsvarar ca 260 kr per kvm.

- Vi satsar medvetet stora pengar på att renovera och rusta upp våra bostäder. LudvikaHems goda varumärke bygger på att vi kan erbjuda våra hyresgäster moderna, trivsamma och funktionella hyresrätter. När Ludvika kommun nu växer blir LudvikaHems roll som bostadsförsörjare en extra viktig framgångsfaktor i kommunens utveckling. Samtidigt som vi renoverar har vi även möjligheten att nyproducera bostäder. Närmast på tur står kv Tjädern med 46 lägenheter samt troligtvis kv Orren med över 100 lägenheter. Dessa investeringar kan vi nu genomföra utan att försämra det egna kapitalet över tid. Att Ludvika nu är en tillväxtkommun skapar nya arbetstillfällen och ökad inflyttning, det är viktigt att vi utnyttjar det låga ränteläget till att säkra vår upplåning och bygga bostäder där efterfrågan finns. Den goda ekonomin gör också att vi kan utveckla och garantera alla våra kunder den så omtyckta personliga servicen som våra husvärdar levererar. Det har visat sig vara en av våra viktigaste framgångsfaktorer i bolaget, säger Ulf Rosenqvist vd för LudvikaHem AB.

Frågor med anledning av pressmeddelandet besvaras av:

Ulf Rosenqvist 0240 - 869 00
Ludvika 2016-04-20

Just nu har vi 0.0 lediga lägenheter

Aktuellt

LudvikaHem

KONTAKT

LudvikaHem AB
Box 13, 771 21 Ludvika

Telefon: 0240-869 00
E-Post: info.fastighetsbolagen@ludvika.se


Jour/upplåsning: 0240-842 01
Bobutiken: 0240-869 00

Besöksadress

Bobutiken
Köpmansgatan 2
771 32 Ludvika