LudvikaHem
StoraBrunnsvik

2019-06-19 09:33

Införande av matavfallssortering

Foto: freepik.se

Under 2019 inför Ludvika kommun ett nytt avfallssystem för att utöka och förbättra sorteringen i kommunen.

Hushåll, företag och verksamheter ska börja sortera ut sitt matavfall istället för att blanda det med restavfallet i den vanliga soppåsen. Över 200 kommuner i Sverige sorterar redan sitt matavfall.

Införandet av det nya systemet kommer att ske stegvis med start hösten 2019. Fram till dess att det är infört fungerar sophämtningen som vanligt. I samband med starten av matavfallsinsamling på ditt bostadsområde kommer du att få utförligare information om hur du sorterar och i vilken tunna/behållare matavfallet ska kastas i.

Du kommer att få en speciell behållare för matavfall samt påsar till denna. Behållaren placerar du förslagsvis under diskbänken så att du smidigt kan sortera ut matavfallet.

Påsarna är tillverkade av ett speciellt sorts papper för att klara fuktigt matavfall.  Av matavfallet produceras biogas och biogödsel. Biogas är ett miljösmart bränsle som inte bidrar till växthuseffekten. När matavfall och annat organiskt avfall omvandlas till biogas bildas också biogödsel, en näringsrik produkt, som används till att gödsla åkrar. På så sätt nyttjas avfallets energi och näringsinnehåll optimalt.

Just nu har vi 0.0 lediga lägenheter

Aktuellt

LudvikaHem

KONTAKT

LudvikaHem AB
Box 13, 771 21 Ludvika

Telefon: 0240-869 00
E-Post: info.fastighetsbolagen@ludvika.se


Jour/upplåsning: 0240-842 01
Bobutiken: 0240-869 00

Besöksadress

Bobutiken
Köpmansgatan 2
771 32 Ludvika