LudvikaHem
StoraBrunnsvik

2020-04-30 13:08

Försäljning av fastigheterna Heimdal 4, Pluto 9 samt Älgkon 20.

Bild

Den 29 april beslutade styrelsen för LudvikaHem AB att underteckna köpeavtalet mellan LudvikaHem AB och köparen Holmsund Invest AB. Försäljningen omfattar ovannämnda tre fastigheter.

Holmsund Invest AB bedöms uppfylla kraven vad gäller långsiktighet och engagemang. Det är en aktör som satsar på såväl nyproduktion som kundnöjdhet och renoveringar av befintligt bestånd.

Förutsättningar för försäljningen För att försäljningen ska fullbordas ska kommunstyrelsen och kommunfullmäktige besluta om affären, detta görs under maj och juni månad. Utöver de kommunala besluten krävs att köparens bankfinansiering blir beviljad.

Köpeskilling
Den överenskomna köpeskillingen för fastigheterna uppgår till hela 205 Mkr, vilket är ett tecken på att Ludvika är en prioriterad marknad på regional nivå.
Kommunikation med berörda hyresgäster De berörda hyresgästerna får idag, den 30 april, ett brev med information om att köpeavtalet är underskrivet. Brevet innehåller också information om att affären nu går vidare för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Effekter
Den fortsatta tillväxten inom kommunen förutsätter fler attraktiva bostäder och en fortsatt utbyggnad och förbättring av de funktioner i samhället som ger mervärde för våra kommuninvånare.

Försäljningen av de utvalda fastigheterna frigör borgens- och låneutrymme för LudvikaHem ABs kommande investeringar.

De allmännyttiga bostadsbolagen står inför många utmaningar med att renovera hela det miljonprogram av bostäder, där stora energi, miljö och teknikåtgärder kommer behövas för att skapa långsiktigt hållbara byggnader. För detta viktiga arbete krävs fler aktörer. Fler fastighetsägare i Ludvika skapar en större bredd i arbetet med bostads- och samhällsutveckling vilket är positivt.

LudvikaHem AB

Ulf Rosenqvist, vd
Ingvar Henriksson, ordförande

Just nu har vi 0.0 lediga lägenheter

Aktuellt

LudvikaHem

KONTAKT

LudvikaHem AB
Box 13, 771 21 Ludvika

Telefon: 0240-869 00
E-Post: info.fastighetsbolagen@ludvika.se


Jour/upplåsning: 0240-842 01
Bobutiken: 0240-869 00

Besöksadress

Bobutiken
Köpmansgatan 2
771 32 Ludvika