LudvikaHem
StoraBrunnsvik

2020-05-14 11:53

Pressmeddelande - Årsredovisning 2019

LudvikaHems resultat, efter finansiella poster, uppgick för verksamhetsåret 2019 till – 8,2 Mkr (+ 24,8 Mkr). Resultat efter bokslutsdispositioner -158 tkr (-848 tkr). Omsättningen uppgick till 230,0 Mkr (238,7 Mkr) samt balansomslutningen till 996,8 Mkr (879,8 Mkr). Siffror inom parantes avser 2018

En fortsatt god efterfrågan på hyresrätter i kombination med den låga ränta som nu gynnat bolaget under ett antal år fortsätter att skapa ett bra utrymme ekonomiskt för mer planerat underhåll. Andelen reparations- och underhållsarbeten ökade under 2019 till hela 68,7 Mkr (47,5 Mkr).

Det egna kapitalet har under 2019 stärkts med ett aktieägartillskott på 20 Mkr där moderbolaget Ludvika kommunfastigheter AB återbetalat, efter förlustavdrag, det koncernbidrag som LudvikaHem AB överförde avseende resultatet för 2018.

Under 2019 har projektet Tjädern med 52 lägenheter samt Seniorboendet i Grängesberg med 14 lägenheter pågått, båda projekten färdigställs under 2020.

Merparten av underskottet för 2019 avser en medveten satsning, från styrelsens sida, på ökade insatser för planerat underhåll på fastigheterna. Övriga större åtgärder har bland annat varit en fortsatt satsning på åtgärder för hushållsnära insamling, komposttaxa samt projektet Klimatinitiativet. Mark har förvärvats på Laggarudden norr om Ludvika där åtta marklägenheter i en första etapp kommer uppföras. Under 2019 påbörjades också arbetet med att infordra anbud på försäljning av tre fastigheter med totalt 147 lägenheter.

-Vi ser med stor tillförsikt på framtiden inom kommunen. Flera nya attraktiva bostadsområden planeras och vi arbetar kontinuerligt med att förbättra våra befintliga bostäder. Välskötta fastigheter i kombination med en god och omtyckt service från alla våra duktiga medarbetare är LudvikaHems främsta tillgång. Jag är både glad och stolt över våra fantastiska medarbetare, säger Ulf Rosenqvist vd för LudvikaHem AB.

Kontaktperson:
Ulf Rosenqvist, vd, LudvikaHem AB
ulf.rosenqvist@ludvikahem.se
0240-869 10

Just nu har vi 0.0 lediga lägenheter

Aktuellt

LudvikaHem

KONTAKT

LudvikaHem AB
Box 13, 771 21 Ludvika

Telefon: 0240-869 00
E-Post: info.fastighetsbolagen@ludvika.se


Jour/upplåsning: 0240-842 01
Bobutiken: 0240-869 00

Besöksadress

Bobutiken
Köpmansgatan 2
771 32 Ludvika