LudvikaHem
StoraBrunnsvik

2021-03-16 16:45

Bokslut 2020

LudvikaHems resultat, efter finansiella poster uppgick för verksamhetsåret 2020 till 76, 6 Mkr (- 8,2 Mkr). Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt 48 tkr (-889 tkr). Omsättningen uppgick till 305,6 Mkr (230,0 Mkr) samt balansomslutningen till 931,6 Mkr (996,8 Mkr). Merparten av vinsten avser realisationsvinster vid fastighetsförsäljning. Siffror inom parantes avser 2019.

Ett koncernbidrag genomförs via en bokslutsdisposition med ett belopp om 75,3 Mkr från LudvikaHem AB till moderbolaget Ludvika Kommunfastigheter AB. En återbetalning till LudvikaHem AB sker efter årsstämman i form av ett aktieägartillskott.

Förutom realisationsvinster så redovisar bolaget överskott tack vare ett betydligare varmare år 2020 än normalår. Lägre avskrivningar, mindre personalkostnader samt ständiga effektiviseringar bidrar också till det goda resultatet för 2020.

Under 2020 har projektet Tjädern med 52 lägenheter samt Seniorboendet i Grängesberg med 14 lägenheter färdigställts i nyproduktion. På Laggarudden pågår arbetet med ytterligare åtta lägenheter som färdigställs under 2021

.- Resultatet stärker bolagets soliditet och ger bland annat förbättrade möjligheter till planerat underhåll, energi-, och miljöåtgärder samt framtida nyproduktion. Vi står inför många både viktiga och spännande utmaningar och goda resultat skapar möjligheter till fortsatt positiv utveckling i vårt bostadsbestånd. Vi arbetar kontinuerligt med att ständigt förbättra våra befintliga bostadsområden och vi har ett stort och viktigt samhällsuppdrag med att kunna erbjuda både befintliga, men också nya kommuninnevånare en bra bostad – vilket är en tydlig framgångsfaktor och ett styrinstrument för en kommun med en stor framtidstro. Jag vill tacka alla medarbetare som alla har en tydlig och avgörande roll i bolagets goda resultat och för den framtida utvecklingen, säger Ulf Rosenqvist, vd för LudvikaHem AB och Ludvika Kommunfastigheter AB.


Just nu har vi 0.0 lediga lägenheter

Aktuellt

LudvikaHem

KONTAKT

LudvikaHem AB
Box 13, 771 21 Ludvika

Telefon: 0240-869 00
E-Post: info.fastighetsbolagen@ludvika.se


Jour/upplåsning: 0240-842 01
Bobutiken: 0240-869 00

Besöksadress

Bobutiken
Köpmansgatan 2
771 32 Ludvika