LudvikaHem
StoraBrunnsvik

2021-03-22 13:03

Earth Week 2021

Vi deltar i Earth week 2021- världens största klimatmanifestation! Genom att vi deltar i Earth week ökar vi medvetenheten om klimatförändringarna och hoten mot naturen och djuren.

Som företag kan vi påverka utvecklingen genom att välja klimatsmarta alternativ för oss och våra hyresgäster. Vi är sedan 2018 med i det nationella projektet Allmännyttans Klimatinitiativ. Totalt är 184 bostadsföretag anslutna till projektet och omfattar cirka 714 000 lägenheter. Målet är att nå fossilfrihet och att minska energiförbrukningen med 30 % till år 2030.

Nu under Earth Week vill vi passa på att presentera delar av vårat arbete för att minska våran klimatpåverkan.

Fossilfri fordonsflotta
En viktig del i att nå fossilfrihet är en fossilfri fordonsflotta. Under 2021 byter ut sju stycken bilar (diesel och bensin) mot bilar som drivs med el eller HVO100. Målet är en fossilfri fordonsflotta till år 2030. För att våra hyresgäster ska kunna göra klimatsmarta val så har en laddstrategi tagits fram och det finns möjlighet för hyresgästerna att få en laddbox installerad på sin parkeringsplats.

Minskad enegiförbrukning
Vi jobbar aktivt med att sänka företagets energiförbrukning. Delvis genom vår personals systematiska energiarbete och delvis genom underhållsprojekt.

I år kommer vi tillsammans med VB-Energi utföra etapp 3 av fjärrvärmeombyggnaden på Ludvika Gård. Projektet kommer att resultera i minskad energiförbrukning i våra fastigheter och ett bättre temperaturfall i fjärrvärmenätet, vilket i sin tur ger VB-Energi besparingar på deras fjärrvärmeverk i Lyviken. Ett så kallat WIN-WIN-WIN projekt där miljön är den tredje vinnaren.

Om vi alla hjälps åt att minska energiförbrukningen kan elen, som vi sparar i Sverige, säljas till exempelvis Tyskland eller Polen - som då kan använda våran vattenkraft istället för deras kolkraft. Din insats gör skillnad!

Ett bra tips är att välja ursprungsmärkt eller miljömärkt el när du tecknar elavtal. Då hjälper du marknaden att ta ytterligare steg mot fossilfrihet.

Matavfallssortering
Avfall är en resurs om den tas om hand på rätt sätt. Införandet av matavfallssortering i våra bostadsområden är ett första steg mot en hållbar avfallshantering. Sorterat matavfall blir till biogas och biogödsel. En påse matavfall kan driva en vanlig personbil fyra kilometer.

Det bästa är att inte slänga någon mat alls. Maten som vi äter i Sverige står för en tredjedel av hushållens klimatpåverkan. Varje år slänger varje person ca 45 kg ätlig mat i soporna och hushållen står för det största svinnet.

Här kommer tips på hur du minskar matsvinnet:
- Tänk på att ”bäst före” inte betyder ”dåligt efter”. Lukta och smaka för att avgöra om maten går att äta.
- Ägg i kylskåp håller ofta flera månader efter utsatt datum och mjölk kan i regel drickas flera dagar längre.
- Planera inköpen så att färskvarorna hinner ätas upp innan de blir dåliga.
- Använd kylskåpet rätt. Sätt mejerivaror och kött där det är som kallast, grönsaker där det är varmare och förvara gärna även nötter och frön svalt.

Det som trots allt blir över t.ex. skal och rester från frukt och grönt, kaffefilter och äggskal sorterar du i den bruna papperspåsen och slänger i de avsedda behållarna för matavfall på ditt bostadsområde. Förpackningar av papper, plast, metall och glas samt returpapper ska sorteras i de återvinningsstationer som finns placerade i kommunen.

Vi släcker!
Earth Hour 2021 - släck för vår enda planet!
Under supermiljöåret 2021 kommer världens ledare fatta flera viktiga globala beslut runt ödesfrågor om klimatet och den biologiska mångfalden

Som en symbolhandling på Earth Hour den 27 mars 20:30-21:30 kommer vi släcka ner ett antal byggnader för att, tillsammans med miljontals andra världen över, skicka en signal till planetens ledare att agera.

Vi hoppas att även du visar ditt stöd genom att släcka ner i din bostad!

Miljömål
Det vi presenterat här är bara en del av allt vi gör för vår miljö. Vi har en miljö- och energiplan som vi arbetar aktivt med och målen är högt satta - och det ska de vara, för miljön är viktig och vi alla måste hjälpas åt!

/Malin Andersson, miljökoordinator
Robin Lund, Energicontroller

Just nu har vi 0.0 lediga lägenheter

Aktuellt

LudvikaHem

KONTAKT

LudvikaHem AB
Box 13, 771 21 Ludvika

Telefon: 0240-869 00
E-Post: info.fastighetsbolagen@ludvika.se


Jour/upplåsning: 0240-842 01
Bobutiken: 0240-869 00

Besöksadress

Bobutiken
Köpmansgatan 2
771 32 Ludvika