LudvikaHem
StoraBrunnsvik

GDPR ersätter PuL

Ny EU förordning träder i kraft 2018-05-25

GDPR (General Data Protection Regulation)

Den 25 maj 2018 börjar en ny EU-förordning att gälla i hela Europa. GDPR ersätter personuppgiftslagen (PuL). Mycket är lika som tidigare, men GDPR ställer högre krav på företagen och sätter fokus på de rättigheter du har som kund hos oss. Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har om dig och vad syftet är med att vi behöver få personuppgifter. Vi som företag är ansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller som annat företag gör på uppdrag av oss.

Med personuppgifter avses uppgifter som kan kopplas till en fysiskt levande person.

När du står i kö hos oss för att få en bostad eller redan har ett hyresavtal hos oss behöver vi uppgifter för att kunna administrera tjänster såsom köhantering, hyresaviseringar etc.

Personuppgifter som är nödvändiga att behandla i samband med ansökan är: Namn
Födelsedatum
Adress
Telefonnummer
E-postadress
Ekonomiska förhållanden
Önskat boende (lägenhetsstorlek, anpassat boende, område)
Arbetsgivares kontaktuppgifter

Gallring Det grundläggande kravet är att personuppgifter bara får bevaras så länge det är nödvändigt. När hyresförhållandet har upphört bör därför gallring av personuppgifterna ske.
Undantag är att uppgifter i hyresavtalet är nödvändigt för att bevaka kvarstående fordringar som rör hyresförhållandet eller där hyresförhållandet har upphört pga misskötsamhet.

Dina rättigheter Det är vår skyldighet att behandla personuppgifterna på ett korrekt och relevant sätt. Du som kund har rätt att kontrollera att uppgifterna vi har om dig är rätt.
För att kontrollera och eventuellt uppdatera använd dig i första hand av ”Mina sidor” som finns på vår hemsida. Du kan även kontakta vår Bobutik som hjälper dig att uppdatera dina uppgifter.


In English Pdf, 64.8 kB.

Just nu har vi 0.0 lediga lägenheter

Aktuellt

LudvikaHem

KONTAKT

LudvikaHem AB
Box 13, 771 21 Ludvika

Telefon: 0240-869 00
E-Post: info.fastighetsbolagen@ludvika.se


Jour/upplåsning: 0240-842 01
Bobutiken: 0240-869 00

Besöksadress

Bobutiken
Köpmansgatan 2
771 32 Ludvika