LudvikaHem
StoraBrunnsvik

Tillgänglighetsdeklaration

Här beskriver vi hur tillgänglig den här webbplatsen är och hur vi planerar att åtgärda de brister som vi är medvetna om att den har. Här får du också information om hur du kan kontakta oss med frågor som rör tillgängligheten.

Vår digitala service ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Vi är medvetna om att delar av den befintliga webbplatsen inte är fullt tillgänglig i enlighet med branschstandarden WCAG 2.1 nivå AA. Vår ambition är dock att uppnå nivån på den nya webbplats som är under uppbyggnad och som kommer att lanseras under senare delen av 2021.

Några av de problem vi känner till:

  • Tabbindex saknas
  • Tangentbordsnavigering fungerar inte på sidorna
  • Startsidan går inte att navigera sig genom med tangentbord
  • Det finns bilder med text på startsida:
  • I vissa falla dålig kontrast
  • Rubriknivåerna är inte korrekta
  • Korrekta rubriker saknas
  • Läs mer länkar
  • Bilder saknat alt-texter
  • mm

Oskäligt betungande anpassning

LudvikaHem åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för de delar som ännu inte uppfyller kravet på tillgänglighet. Eftersom arbetet pågår med att ta fram en helt ny webbplats som uppfyller alla krav väljer LudvikaHem att avvakta med anpassningar av den nuvarande tekniska plattformen och innehåll.

Om du upplever hinder för att ta del av vår digitala service är du välkommen att kontakta oss så försöker vi hitta en lösning.

E-post: info.fastighetsbolagen@ludvika.se
Telefon: 0240-869 00


Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du vända dig till Myndigheten för digital förvaltning.

Just nu har vi 0.0 lediga lägenheter

Aktuellt

LudvikaHem

KONTAKT

LudvikaHem AB
Box 13, 771 21 Ludvika

Telefon: 0240-869 00
E-Post: info.fastighetsbolagen@ludvika.se


Jour/upplåsning: 0240-842 01
Bobutiken: 0240-869 00

Besöksadress

Bobutiken
Köpmansgatan 2
771 32 Ludvika