Google Translate

Translate the page to English. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Hitta på sidan

Om Stora Brunnsvik AB

Stora Brunnsvik AB äger två fastigheter. Fastighet 3:27 är belägen vid Väsmans strand och innefattar ett båthus och ett hus med omklädningsrum. Fastighet 1:68 innefattar 19 byggnader av olika karaktär, mestadels träbyggnader med övernattningsrum samt konferenslokaler.

Hyresgäster

Stora Brunnsvik AB har ett antal hyresgäster i olika byggnader, mestadels bedrivs det skolverksamhet i form av folkhögskola, men även andra verksamhetsformer samt boende finns på området.

Försäljningar

Under 2022 har inga försäljningar skett.

Marknadsföring

Marknadsföringen har pågått under hela 2022, mestadels genom digital annonsering.