Google Translate

Translate the page to English. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Hitta på sidan

Om Tryggheten KB

Bolagets verksamhet är att äga och förvalta äldreboende- och samhällsfastigheter.
Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB äger och förvaltar fastigheten Solsidan 24 i Ludvika kommun.

Solsidan 24 består av ett äldreboende samt en förskola.

Under 2022 har inga väsentliga förändringar ägt rum