Google Translate

Translate the page to English. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Våra bolag

Koncernen

Ludvika kommunfastigheter AB är helägt av Ludvika Kommun Stadshus AB vilket i sin tur är helägt av Ludvika Kommun. LudvikaHem AB, Stora Brunnsvik AB och Tryggheten KB är dotterbolag åt Ludvika kommunfastigheter AB.

Ludvika Kommunfastigheter AB

Vision

Ludvika kommunfastigheters vision ”Det bästa fastighetsbolaget” är ledstjärnan i kontakterna med våra kunder. Vi är en tillgänglig och engagerad serviceorganisation som med rätt kvalitet och nytänkande bygger, anpassar och förvaltar lokaler.

Organisationsnummer

556049-7140

LudvikaHem AB

Affärsidé

Med hög kvalitet, god service, bra underhåll och ett kundinriktat arbetssätt intar LudvikaHem en ledande roll som fastighetsförvaltare i regionen. Genom ett långsiktigt hållbart arbetssätt säkerställer vi företagets framtid. Vi bidrar
därmed till Ludvika kommuns utveckling genom att erbjuda attraktiva boendemiljöer ur ett helhetsperspektiv.

Vision

LudvikaHems vision ”Det bästa boendet” är ledstjärnan i kontakterna med alla våra kunder. Alla kundgrupper ska uppleva sitt boende som det bästa valet. Funktionellt och servicemässigt, men även med avseende på trygghet, säkerhet och kvalitet.

Organisationsnummer

556048-2019

Tryggheten KB

Tryggheten i Ludvika Fastigheter KB äger och förvaltar fastigheten Solsidan 24 i Ludvika Kommun. Solsidan 24 består av ett äldreboende samt en förskola.

Bolagets verksamhet är att äga och förvalta äldreboende- och samhällsfastigheter. Bolaget är dotterföretag till Ludvika kommunfastigheter AB.

Organisationsnummer

969676-4365