Google Translate

Translate the page to English. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Pågående projekt

Miljö- och klimatsmart

Hitta på sidan

Vårt miljöarbete!

Miljö- & Klimatsmarts uppdrag är att arbeta med miljö- och klimatrelaterade beteendefrågor. Arbetet utförs i projektform med årliga fokusområden där gruppen fungerar som samordnare i projekten. Gruppen kan även medverka i samverkansprojekt tillsammans med andra aktörer. Projekten ska vara riktade till hyresgäster och anställda inom fastighetskoncernen.

Gruppen består av energicontroller och miljökoordinator samt representanter från samtliga avdelningar inom koncernen. Vid behov kan andra aktörer bjudas in för samarbete i projekt.

Årets fokusområde är vatten

Tidigare fokusområden