Google Translate

Translate the page to English. You can choose another language after the click Translate the page to English.

2022 - 10 - 10

Tack alla som svarade på vår NKI-enkät!

Under september månad skickade vi per mail ut en enkät till alla våra hyresgäster där vi bad dem svara på ett antal frågor i vår kundundersökning (NKI).

​Kundundersökningen genomförs vartannat år för att vi ska kunna bli en ännu bättre hyresvärd. Vårt mål är NKI (nöjd kund-index) 80 och resultatet i år 2022 visar på NKI 75, vilket motsvarar ett medelvärde på 3,76 på en 5-gradig skala.

Service och bemötande fick högst betyg, liksom trivsel och trygghet. Hyresgästerna får ett trevligt bemötande av fastighetsvärdar och vid felanmälan, vilket är glädjande.

Resultatet och dess synpunkter och åsikter hjälper oss i vårt arbete att bli en ännu bättre hyresvärd, att få ännu fler nöjda kunder samt nå målet NKI 80 - detta kräver ett långsiktigt arbete som är hållbart över tid.

Vinnare i utlottningen av en gratis månadshyra!
De hyresgäster som svarade på enkäten hade chans att vinna en gratis månadshyra - i år vann Reddy Rajashekar. Stort grattis Reddy och tack till dig och alla ni andra som svarade på enkäten!