Google Translate

Translate the page to English. You can choose another language after the click Translate the page to English.

2023 - 05 - 26

Elstödbidrag

Enligt regeringsbeslut kommer företag med fastprisavtal för sin hela elförbrukning, som började gälla före den 24 februari 2022 och som fortfarande gällde med samma fasta pris den 24 februari 2023, inte vara stödberättigade.

LudvikaHem har ett fast elpris och kommer därför inte att få del av elstödet, vilket betyder att hyresgäster som betalar elen via sin hyresavi (hyresgäster som bor i kvarteret Tjädern, Freja och Folkparken) inte får någon utbetalning i form av elstöd av LudvikaHem.

De hyresgäster som har ett eget elavtal får utbetalning från Försäkringskassan.