Google Translate

Translate the page to English. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Vissla

Visselblåsarfunktion

Ludvika kommun har en visselblåsarfunktion dit du kan anmäla oegentligheter som misstänks förekomma inom de kommunala verksamheterna inklusive de kommunala bolagen.

För att göra en anmälan eller vill få mer information, besök ludvika.se