Google Translate

Translate the page to English. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Kvarterslokaler

Kvarterslokaler

Tillgången till kvarterslokaler är en del av boinflytandeavtalet mellan oss och Hyresgästföreningen.
Aktiviteter i lokalerna drivs med hjälp av fritidsmedel, som är en liten del av din hyra, och du behöver inte vara medlem i Hyresgästföreningen för att ta del av dessa. Aktiviteter kan vara allt från gårdsfester till läxläsning och informationsträffar. Kvarterslokalerna går även att låna kostnadsfritt, detta gäller endast om du är hyresgäst hos oss.

Områden med kvarterslokaler

Grönsiskan, Marnäs
Industrivägen 4, Marnäs (även bastu)
Furuborgsvägen 7, Marnäs
Uven, Folkparken
Vidablicksvägen 2, Högberget
Björnbärsgården, Ludvika Gård
Vasalunden
Notgården (även bastu)
Biskopsvägen 7 A (endast bastu)
Sunnansjö

Information och lånevillkor

 • Du ska vara 25 år för att få hyra lokal.
 • Du måste vara hyresgäst hos oss och bo i det område där lokalen är belägen, dvs du får inte hyra lokal på Notgården om du bor i Marnäs.
 • Du ska själv vara med i lokalen vid lånetillfället.
 • En deposition på 500 kronor betalas innan lånetillfället, detta återfås när lokalansvarig kontrollerat att lokalen återlämnats i det skick den lånats ut.
 • Vid utlåning av lokalen ska hyresavi och legitimation uppvisas då kontrakt tecknas.
 • Nyckelhämtning och lämning sker i samförstånd med kontaktperson från Hyresgästföreningen.
 • Lokalen skall återlämnas i samma skick som vid upplåtelsetillfället
 • Övernattning i lokalen är inte tillåtet.
 • Pälsdjur och rökning är ej tillåtet i lokalen.
 • Lokalen ska vara lämnad klockan 22:00 (vissa lokaler klockan 20:00).
 • Alla kvarterslokaler är besiktigade och brandsäkrade utifrån räddningstjänstens rekommendationer.
 • Kvarterslokalerna får inte upplåtas för kommersiell verksamhet, föreningsaktiviteter/aktiviteter som inte inkluderar hyresgästerna i området eller för partipolitiska och religiösa aktiviteter.
 • Det är inte tillåtet att bedriva verksamhet som stör eller är till skada för övriga hyresgäster i fastigheten.
 • Förvara inte värdesaker i lokalen då ingen vistas där, du har själv ansvar för förkommen eller skadad privat egendom.
 • Parkering av fordon skall ske på anvisad plats.
 • Vid misskötsel får du inte hyra lokalen under ett år.

Störningar och misskötsel

Störningar som drabbar omkringboende räknas som störning i boendet och regleras i hyreslagen. Konstateras störningen av störningsjourendebiteras en utryckningskostnad på 1500 kronor till den som skrivit under överenskommelsen för lokalen.

Misskötsel och skadegörelse nekas användning av samlingslokalerna under ett år. Skadegörelse ersätts av den som skrivit under överenskommelsen för lokalen och all skadegörelse och brott i kvartersslokalen polisanmäls.

Vid bristfällig städning av lokalen debiteras hyresgästen.

Kontakt för uthyrning

Bo Fremén, Hyresgästföreningen
072-503 13 09

Frågor och svar

Kvarterslokalerna är tillgängliga för alla våra hyresgäster, så du behöver inte vara medlem i Hyresgästföreningen.

Hyresgästföreningen är de som administrerar alla våra kvarterslokaler och de har en kontaktperson i det området där lokalen finns. I dagsläget hänvisas du som vill hyra till Bo Fremén 072-503 13 09, han berättar hur det går till.

Du måste tyvärr bo i det område där samlingslokalen är belägen.