LudvikaHem
StoraBrunnsvik

Sunnansjö

Bild

Sunnansjö är ett samhälle med ca 750 invånare.
Naturskönt beläget mellan sjöarna Bysjön och Väsman, 2 mil från Ludvika.

Adress: Hyttvägen 25 och 27 samt Botbergsvägen 1.

Området består av  tre stenhus och omfattar 53 lägenheter fördelade på 1, 2 och 3 rum med kök. Husen är byggda i två plan med inbyggd gård. Husen byggdes 1970.

Gemensam tvättstuga samt parkeringsplatser med uttag för motorvärmare finns. Uppvärmning av husen sker med en miljövänlig pelletsanläggning. Förskola samt låg- och mellanstadieskola finns på gångavstånd liksom dagligvaruaffär. Lokaltrafikens busslinjer traffikerar Sunnansjö och ombesörjer förbindelser med Ludvika och övriga kommundelar.

EnergyMatching – Horizon 2020 project
LudvikaHem är en del av det internationellta utvecklingsprojektet "EnergiMatching". Projektet är finansierat via Horizon2020 och totalt är det 16 företag, universitet och institut från sex olika länder som deltar.

"Energimatching", betyder i korthet att man matchar olika typer av energi från olika energikällor, värmepumpar, solceller etc. och hur energilagring kan användas. LudvikaHem kommer att använda tre redan existerande hyreshus i Sunnansjö för att skapa en demoanläggning.

Projektet är planerat att pågå till 2021 och det är första gången ett Ludvikaföretag deltar i ett Horizon 2020-projekt.

High Voltage Valley skriver mer om projektet här.

Just nu har vi 0.0 lediga lägenheter

Aktuellt

 • Plusgirokonto upphör
  Vårt plusgirokonto 412 91 04-8 kommer att avslutas 31 maj 2021.
  Vi hänvisar till Bankgironummer 5229-3628.

 • Earth Week 2021
  Vi deltar i Earth week 2021- världens största klimatmanifestation! Genom att vi deltar i Earth week ökar vi medvetenheten om klimatförändringarna och hoten mot naturen och djuren.
 • Bokslut 2020
  LudvikaHems resultat, efter finansiella poster uppgick för verksamhetsåret 2020 till 76, 6 Mkr (- 8,2 Mkr). Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt 48 tkr (-889 tkr). Omsättningen uppgick till 305,6 Mkr (230,0 Mkr) samt balansomslutningen till 931,6 Mkr (996,8 Mkr). Merparten av vinsten avser realisationsvinster vid fastighetsförsäljning. Siffror inom parantes avser 2019.
LudvikaHem

KONTAKT

LudvikaHem AB
Box 13, 771 21 Ludvika

Telefon: 0240-869 00
E-Post: info.fastighetsbolagen@ludvika.se


Jour/upplåsning: 0240-842 01
Bobutiken: 0240-869 00

Besöksadress

Bobutiken
Köpmansgatan 2
771 32 Ludvika