Google Translate

Translate the page to English. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Pågående projekt

Fokusområde "el"

Hitta på sidan

Vårt miljöarbete!

Miljö- & Klimatsmarts uppdrag är att arbeta med miljö- och klimatrelaterade beteendefrågor. Arbetet utförs i projektform med årliga fokusområden där gruppen fungerar som samordnare i projekten. Gruppen kan även medverka i samverkansprojekt tillsammans med andra aktörer. Projekten ska vara riktade till hyresgäster och anställda inom fastighetskoncernen.

Gruppen består av energicontroller och miljökoordinator samt representanter från samtliga avdelningar inom koncernen. Vid behov kan andra aktörer bjudas in för samarbete i projekt.

Årets fokusområde är "el"

2024 års fokusområde är el. Samhället har ställts inför stora utmaningar inom elförsörjning och konsumtion det senaste året. På längre sikt så måste Dalarna dubbla sin elproduktion under kommande 20 år för att kunna vara självförsörjande på el. Att minska bolagens belastning av elnätet är nyttigt både på kort och lång sikt.

Syftet med projektet är att genom lärande arbete få organisationen och hyresgäster att öka sin kunskapsnivå och därmed ändra sina beteenden och genom det medverka till en mer hållbar elanvändning.