Google Translate

Translate the page to English. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Vi sparar på vatten!

Hitta på sidan

Det är bara vatten - Det allra viktigaste vi har!

Vår projektgrupp "Miljö- & Klimatsmart" arbetar aktivt med miljö- och klimatrelaterade beteendefrågor.
Arbetet utförs i projektform med årliga fokusområden där projektgruppen fungerar som samordnare till olika delprojekt. Projekten ska vara riktade till hyresgäster och anställda inom fastighetskoncernen. Under 2023 var "vatten" fokusområde!

Runtom i hela världen, men även i Sverige, ser vi en trend där grundvatten försvinner. Under 2020 infördes bevattningsförbud i 39 kommuner i Sverige för att kunna säkra färskvattentillgången till deras invånare. Vattenförbrukningen i fastighetsbolagen hade år 2023 ökat med 11 % under en 10 års period vilket innebar att det fanns god potential att bryta trenden både hos oss själva och hos våra hyresgäster.

Syftet med vårt vattenprojekt var att både hyresgäster och medarbetare skulle få en större förståelse för vatten och vattenkonsumtion. Målet med projektet var att Fastighetsbolagens anställda skulle uppnå en attitydförändring kring den vattenanvändning som förekom i våra fastigheter. Alla olika avdelningar inom fastighetskoncernen skulle därför arbeta med ett varsitt eget delprojekt för att uppnå målet om en attitydförändring kring vår vattenanvändning både hos oss själva och hos våra hyresgäster.

Här är några aktiviteter som genomfördes som en del av vattenprojektet 2023:

Aktiviteter riktade till de anställda inom fastighetskoncernen:

Vattenprojektet inleddes med en kickoff där alla anställda inom fasighetskoncernen bjöds in till ett event på Folkets Hus där bland annat naturfotografen Johan Hammar föreläste och visade filmer om vatten.

Fortsättningsvis hölls en föreläsning av en VA ingenjör från WBABs för våra lokalvårdare med fokus på att öka lokalvårdarnas kunskaper om kemiska preparat och dess påverkan på avloppssytem och reningsverk.

Ett av delprojekten var att skapa en gemensam rutin för drifttekniker, fastighetsvärdar och lokalvårade. Rutinen gick ut på att tillsammans hjälpa till att hitta och åtgärda vattenläckor snabbare än det gjorts historiskt.

Ett annat delprojekt var att skapa en rutin i byggprocessen för att främja effektiv vattenanvändning i byggprojekt. Rutinen blev en del av projektledarnas vardag.

En av projektgrupperna genomförde en aktivitet som gick ut på att samla upp regnvatten och använda den i verksamheten. Regnvattnet skulle bland annat användas till bevattning av planeringar samt till vattning av vägar när grusupptagning sker på våren. Samtliga i projektgruppen använder idag uppsamlat regnvattn till bevattning som ett nytt arbetssätt i deras vardag.

En annan projektaktivitet gick ut på att dela ut en julklapp i form av en bok ut till 60 personalrum i fastighetsbolagen och kommunens verksamheter. Boken som delades ut var ”Vatten – Att värdera det ovärderliga” och innehöll kunskap om varför vi ska ta hand om och resurshålla vårt vatten bättre.

Aktiviteter riktatde till våra hyresgäster:

Ett av delprojekten gick ut på att dela ut barnböcker om vatten riktat till personal och barn på Högbergets förskola. Böckerna som delades ut var "Vem tvättar vattnet" skriven av Anna vestling. Pedagogerna på förskolan förmedlade budskapet i böckerna på ett pedagogiskt sätt till barnen. Här har en vattenbesparing på 9,4 % uppmätts sedan aktiviteten genomfördes.

Det genomfördes även en kampanj med fokus på vattenbesparing som riktade sig till våra hyresgäster. Kampanjen var främst riktad till våra hyresgäster och innehöll smarta vattenbesparingstips från Svenskt vatten som bland annat publicerades i våra sociala medier. Som en del i kampanjen delades det ut goodiebags till våra hyresgäster i området Folkparken. Varje hyresgäst fick en goodiebag som innehöll lite smått och gott på temat vatten. Bland annat en vattenkaraff som hyresgästerna uppmanades till att fylla och förvara i kylskåpet istället för att spola fram kallt vatten i kranen. Det följde även med en folder med vattenspartips från Svensk vatten och en bok om vatten som var lämpad för barnen i området.

Vattenbesparingstips

Vatten är en förutsättning för allt liv, världens viktigaste livsmedel och en av våra stora klimatutmaningar. Ändå tar vi det för givet. Genom att till exempel stänga av kranen när du borstar tänderna, fylla tvättmaskinen och ta en dusch istället för ett bad kan vi alla spara massor av vatten – vår allra viktigaste naturresurs.

Här kommer några vattenbesparingstips som är bra att tänka på!

#1 - Diska snyggt!

Tappa upp vattnet i balja eller diskho (och skölj inte under rinnande vatten). Använd diskpropp. Att låta kökskranen rinna förbrukar många liter vatten i onödan.


#2 - Borsta tänderna!

Stäng av kranen vid tandborstning. Om en familj på fyra personer stänger av kranen när de borstar tänderna kan de spara 100 liter vatten på en dag.


#3 - Drick vatten!

Ha en kanna i kylen så slipper du spola tills vattnet blir kallt. Att spola länge i kranen för att få kallt vatten drar många liter i onödan. Genom att ha en karaff i kylskåpet har du alltid tillgång till kallt, gott kranvatten.

#4 - Kolla kranen!

Kolla kranen och byt packning om den läcker. En droppande kran kan förbruka 55 liter vatten per dygn.
På en månad kan en droppande kran läcka vatten motsvarande 11 badkar.


#5 - Ta en dusch!

Skippa badkaret och ta en dusch istället, gärna en kortare. Varje minut drar 12 liter vatten.


#6 - Tvätta smart!

Fyll maskinen helt. En halv maskin drar lika mycket vatten som en full. En tvättmaskin drar ungefär 50 liter vatten vid en enda tvätt, oavsett om den är full eller halv. Genom att tvätta smart sparar du på vattnet.

Svenskt vatten

Film och foto är från "Svenskt vatten" som är en branchorganisation som arbetar för att Sverige ska ha rent dricksvatten, friska sjöar och hav. Läs mer på svensktvatten.se