Google Translate

Translate the page to English. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Pågående projekt

Införande av FNI

Hitta på sidan

År 2027 ska alla våra bostadsområden ha FNI!

År 2023 trädde en ny EU-lag i kraft om att alla bostäder ska ha tillgång till FNI (fastighetsnära insamling av förpackningar) innan år 2027.

I samband med nybyggnation av kvarteret Tjädern år 2020 införde vi vår första miljöstation för avfallssortering och år 2023 startade vi upp projektet med att införa FNI i alla våra andra bostadsområden - första området var Vasalunden.

Bostadsområden som redan har FNI: Tjädern, Laggarudden, Badhuset och stationshuset i Grängesberg och Vasalunden.

Tidsplan för införandet av FNI i våra bostadsområden:

2024: Marnäs
2025: Högberget, Ludvika Gård och Notgården, Östansbo
2026: Ludvika centrum, Sunnansjö, Nyhammar, Grängesberg, Fredriksberg, Sörvik, Saxdalen och Hammarbacken

Frågor och svar

Definitionen på fastighetsnära insamling är: insamling från en fastighet där ett hushåll har avfall eller, om sådan insamling inte är möjlig med hänsyn till fastighetens utformning och belägenhet, trafiksäkerhet eller andra omständigheter, insamling från en plats i nära anslutning till en fastighet där ett hushåll har avfall.

Genom att ha fastighetsnära insamling av förpackningar i våra bostadsområden blir det enklare för våra hyresgäster att sortera sitt avfall då sorteringskärlen placeras närmare bostäderna. Det blir även enklare att sortera rätt då det finns tydliga instruktioner om vad som ska sorteras var. Bra för våra hyresgäster och bra för vår miljö!

wbab.se hittar du en sorteringsguide som förklarar hur du ska sortera ditt avfall.