Google Translate

Translate the page to English. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Pågående projekt

Vad sker i arbetet med nya multiarenan?

Hitta på sidan

Nytt fokus på en ny effektivare anläggning!

Bakgrunden är att Ludvika kommunfastigheter, LKFAB, sedan en tid tillbaka har ett uppdrag från kommunfullmäktige att se över möjligheten att bygga en ny idrottsanläggning i Ludvika kommun. Uppdraget har justerats över tid. Nu ligger fokus på en ny effektivare anläggning som bättre löser behoven för föreningarna. Bland annat finns förslaget att kombinera multiarenan med en ny ishall.

Bakgrunden är att Ludvika kommunfastigheter, LKFAB, sedan en tid tillbaka har ett uppdrag från kommunfullmäktige att se över möjligheten att bygga en ny idrottsanläggning i Ludvika kommun. Uppdraget har justerats över tid. Nu ligger fokus på en ny effektivare anläggning som bättre löser behoven för föreningarna. Bland annat finns förslaget att kombinera multiarenan med en ny ishall.

Arbetet bedrivs i en projekteringsgrupp med stöttning av referensgrupper. I projekteringsgruppen ingår bland annat entreprenör, arkitekt, konstruktör och projektledare. I referensgrupperna ingår experter inom bygg tillsammans med representanter från bland annat Ludvika kommuns kultur- och samhällsutvecklingsförvaltning och social- och utbildningsförvaltning. Tillsammans ska grupperna skapa den bästa utformningen av multiarenan.

Projekteringsgruppen arbetar med att ta fram de handlingar som behövs, liksom budget. Materialet ska sedan vidare till beslut av kommunfullmäktige. Beslutet om att starta produktionen kommer att fattas tidigast under första kvartalet 2025, om allt går enligt tidplan. I så fall är förväntad byggstart för multiarenan senare under 2025.

Projektet kommer att ha ett stort fokus på teknisk och social hållbarhet med låga driftkostnader, lågt klimatavtryck samt återbruk av material. Barnperspektivet och de nationella målen för folkhälsa är också viktiga faktorer för projektet.

Text: Andreas Falk, Ludvika kommun

En illustration av Multiarenan sett från korsningen vid Gamla Bangatan/Grågåsvägen. De olikfärgade huskropparna är utplacerade i bilden för att se om det finns plats med de önskemål och behov som är med i detaljplanen.

Skiss: Sweco