Google Translate

Translate the page to English. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Hitta på sidan

Alla är vi lika viktiga!

Hos oss i fastighetsbolaget arbetar närmare 150 personer i en mängd olika yrkesroller och alla är precis lika viktiga. Tillsammans ser vi till att ge våra bostads- och lokalhyresgäster god service, bra bostäder och lokaler att bo och verka i samt att vi ser till att våra hus mår bra. Vi arbetar även mycket med hållbarhet och miljö – vilket är en viktig fråga för oss i fastighetsbolaget.

Vi har en hel del olika yrkesroller och de flesta kräver olika kompetenser, men en sak är lika för alla – att skapa det bästa för våra kunder och hyresgäster.