Google Translate

Translate the page to English. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Hitta på sidan

Olika yrkesroller på marknadsavdelningen

Nedan ser du vilka yrken som finns på marknadsavdelningen och vilka kvalifikationer som krävs för att bli anställd i de olika rollerna.

Boendestödjare

Som boendestödjare arbetar man med bosociala frågor och stöttar fastighetsägaren i störningsärenden. Boendestödjaren är även ett stöd i konflikthantering och handlägger ärenden för störningar, olovlig andrahandsuthyrning, klagomål och ockupationer samt är den som hanterar sekretessärenden och följer upp beslutade insatser enligt socialtjänstlagen gällande bosociala kontrakt. I rollen ingår även att man arbetar med vräkningsförebyggande insatser.

Kvalifikationer och egenskaper
Socionomutbildning eller liknande utbildning som bedöms likvärdig är ett krav. Man bör vara lyhörd och noggrann samt kunna kommunicera med olika slags människor.

Kommunikatör

Som kommunikatör ansvarar man för all kommunikation i organisationen - både externt och internt. Det kan vara allt från pressmeddelanden, redaktionella texter och årsredovisningar till traditionellt informationsmaterial.

Kvalifikationer och egenskaper

Kvalifikationer som krävs är högskoleutbildning inom kommunikation eller annat som bedöms likvärdigt. Det är viktigt att man är flexibel, lyhörd och tydlig, är en god skribent samt förstår vikten av att hålla deadlines och
arbeta efter grafiska manualer, riktlinjer och kommunikationsstrategier.

Marknadskoordinator

En marknadskoordinator arbetar aktivt med varumärket, både internt och externt, planerar och deltar i mässor och evenemang samt samarbetar med kommunikatörer. Marknadskoordinatorn ansvarar bland annat för sociala medier, att beställa marknadsföringsmaterial, utforma kampanjer samt att producera vår hyresgästtidning.

Kvalifikationer och egenskaper
Högskoleutbildning inom kommunikation, eller annat som bedöms likvärdigt, samt gärna erfarenhet som
beställare av reklambyråtjänster. Som marknadskoordinator är det är bra att vara flexibel, lyhörd och tydlig samt förstå vikten av att hålla deadlines och att arbeta efter grafiska manualer och riktlinjer.

Lokalansvarig

Som lokalansvarig ansvarar man för koncernens lokaluthyrning, hyressättning, omvärldsanalys, avtals-
utveckling samt att man även aktivt söker efter nya hyresgäster till våra lokaler. I tjänsten ingår det även att upprätta lokalhyresavtal.

Kvalifikationer och egenskaper
Ett krav är högskoleutbildning inom ekonomi, juridik eller liknande. I rollen behöver man ha en social kompetens, vara lyhörd, kunna arbeta strategiskt samt även vara insatt i lagar och regler kring hyressättning och ekonomi.

Lokalsamordnare

Som lokalansvarig samarbetar man med kommunala verksamheter och ansvarar för deras lokalförsörjning. Det är lokalsamordnarens uppgift att se till att kommunens lokaler nyttjas på ett effektivt sätt samt att upprätta och utveckla strategiska styrdokument för lokalförsörjning och hyressättningsprinciper. Lokalsamordnaren är även kontaktperson mot kommunen vid lokalanpassningar och vid om- och nybyggnationer.

Kvalifikationer och egenskaper
Krav är högskoleutbildning inom ekonomi, logistik, juridik eller liknande samt att man behöver ha en social
kompetens, vara lyhörd och kunna arbeta strategiskt. Det är viktigt med kundfokus och ett eget driv då man i rollen har en ständig dialog med hyresgäster.

Ombyggnadssamordnare

Som ombyggnadssamordnare ansvarar man för kontakt med hyresgäster vid ombyggnationer, renoveringar och stambyten samt ordnar med tillfälliga boenden och bistår hyresgäster som behöver evakueras.

Kvalifikationer och egenskaper
Kvalifikationer som krävs är gymnasieutbildning och datorvana. Eftersom man i denna roll arbetar med
människor som befinner sig i en utsatt situation krävs även stort kundfokus och lyhördhet.

Redovisningsekonom

Redovisningsekonomen ansvarar för kravhantering, sköter kontakten med Inkassomarginalen, gör avbetalningsplaner och delgiver hyresgäster som inte betalat sin hyra. Redovisningsekonomen arbetar även med vräkningsförebyggande åtgärder, handlägger avhysningar och beviljar eventuella avbetalningar.

Kvalifikationer och egenskaper
Högskoleutbildning som krävs är ekonomi eller liknande som bedöms likvärdigt. I rollen är det viktigt att vara
ödmjuk, lyhörd, noggrann och social.

Registrator

Registratorn arbetar med diarieföring, har hand om inkommande och utgående posthantering, är inköpsansvarig för kontorsmaterial, tar emot felanmälan samt även bokar kurser, resor och boenden vid behov.

Kvalifikationer och egenskaper
Som registrator krävs ingen vidareutbildning men arbetslivserfarenhet är meriterande, man måste ha datorvana och vara en bra organisatör.

Säljare i kundcenter

Som säljare ansvarar man för all uthyrning, in- och avflyttning, nyckelhantering och kontraktsskrivning samt
ansvarar för att hyresgästen får den information den behöver. Säljaren hjälper även till med material- och färgval i samband med renovering.

Kvalifikationer och egenskaper
Som säljare krävs ingen vidareutbildning efter gymnasiet, men utbildning i hyresjuridik är meriterande. Man ska ha tydligt kundfokus, ett eget driv och förmåga, vara lyhörd för vad kunden vill ha samt vara stresstålig, ha god datorvana och behärska engelska i både tal och skrift.