Google Translate

Translate the page to English. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Hitta på sidan

Olika yrkesroller på ekonomiavdelningen

Nedan ser du vilka yrken som finns på ekonomiavdelningen och vilka kvalifikationer som krävs för att bli anställd i de olika rollerna.

Redovisningsansvarig

Som redovisningsansvarig arbetar man med verksamhetens processer på koncernövergripande nivå, analyserar budget och prognoser, arbetar med årsbokslut och månadsbokslut samt är ansvarig för affärsprogrammet, upprättar tidsplaner för de olika processerna och stöttar medarbetarna i det dagliga arbetet.

Kvalifikationer och egenskaper
För rollen som redovisningsansvarig krävs universitetsexamen på kandidatnivå i ekonomi. Även tidigare praktisk erfarenhet av ekonomiarbete krävs. Man måste vara strukturerad och noggrann, ha ett eget driv och stor
kommunikativ förmåga.

Redovisningsekonom

Redovisningsekonomen arbetar med ekonomiska beräkningar, analyserar budget, utfall och prognos och gör
månadsavstämningar samt upprättar momsredovisning, tar fram resultat och balansrapporter och underlag till styrelserapportering. Redovisningsekonomen handlägger även försäkringsärenden, är ett stöd till andra i
ekonomiska frågor samt rapporterar ekonomisk statistik till exempelvis SCB.

Kvalifikationer och egenskaper
Utbildning som krävs är universitetsexamen i ekonomi eller erfarenhet vi bedömer likvärdig. Praktisk erfarenhet är mycket meriterande. Det krävs även att man är strukturerad och noggrann, att man kan jobba enligt strukturer och har en analytisk förmåga.

Ekonomiassistent

Som ekonomiassistent konterar man leverantörsfakturor och skickar ut dem till berörd verksamhet inom
organisationen. Ekonomiassistenten betalar även fakturor, fakturerar våra kunder, för dagbok och sköter dagliga transaktioner, upprättar månadsavstämningar av leverantörsreskontra, kundreskontra och bankkonto mot bokföringen samt uppföljning av inköp.

Kvalifikationer och egenskaper
Krav för att arbeta som ekonomiassistent är gymnasieutbildning i ekonomi eller erfarenhet som bedöms
likvärdig. För att lyckas i rollen behöver man vara s
trukturerad och noggrann.

Löneadministratör

En löneadministratör hanterar data kring lönefrågor samt upprättar och betalar ut lönerna till alla anställda. Det är även löneadministratörens ansvar att rapportera till pensionsbolag och lämna in statistik kring löner till den svenska allmännyttan.

Kvalifikationer och egenskaper
För att arbeta som löneadministratör ska man ha en gymnasieutbildning i ekonomi eller annan utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig. Det är det viktigt att man har kunskap om kollektivavtal och
arbetsrättsliga lagar samt att man ska kunna kommunicera med anställda och svara på frågor kring
lönespecifikationer, kollektivavtal, övertid, beredskapsersättningar etc.. Det är även viktigt att vara kommunikativ och att man har en känsla i mötet med andra människor.

Verksamhetssamordnare med HR inriktning

Verksamhetssamordnare är en mycket bred tjänst där man är involverad i HR-frågor för hela organisationen. Samordnaren ska ha kunskap om anställningsfrågor och rekrytering samt att man ansvarar för samverkan med de fackliga organisationerna och GDPR. I tjänsten ingår dokumenthantering, lönekartläggning, utbildningsplanering samt inköp och upphandling.

Kvalifikationer och egenskaper
En universitetsexamen inom HR är meriterande men man kan lika gärna ha erhållit sig kunskap genom erfarenhet. I rollen är det viktigt att man är strukturerad och kommunikativ och har en förmåga att sätta dig in i andra människor situationer.

Systemutvecklare

Systemutvecklaren arbetar med utveckling av strukturen av vårt fastighetssystem samt övrigt förekommande
arbetsuppgifter relaterade till systemet. I rollen har man som ansvar att se till att det finns bra strukturer och
rutiner för att förenkla den dagliga driften av systemet. Systemutvecklaren arbetar mycket i projektform, men även återkommande rutinarbete förekommer.

Kvalifikationer och egenskaper
Krav för rollen är universitetsexamen, yrkeshögskola eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Det är viktigt att man är strukturerad, kommunikativ och noggrann samt att man kan samarbeta med många olika människor och yrkesgrupper.