Google Translate

Translate the page to English. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Hitta på sidan

Olika yrkesroller på driftavdelningen

Nedan ser du vilka yrken som finns på driftavdelningen och vilka kvalifikationer som krävs för att bli anställd i de olika rollerna.

Drifttekniker

Som drifttekniker arbetar man med värme, ventilation och andra tekniska installationer i våra fastigheter. Det är driftteknikerns ansvar, tillsammans med energicontrollern, att ha koll på hur mycket energi som förbrukas i våra fastigheter samt att se till att våra system går så ekonomiskt som möjligt. Som drifttekniker har man ofta jourtjänst på kvällar och helger och får vara beredd att rycka ut om det händer något med driften av våra fastigheter.

Kvalifikationer och egenskaper
Kvalifikationer som krävs i arbetet är antingen en driftteknikerutbildning eller motsvarande erfarenhet från fastighetsbranschen samt ett stort teknikintresse.

Fastighetsvärd

Som fastighetsvärd har man ett utpekat ansvarsområde där man bland annat utför reparationer, gör städbesiktningar vid avflyttning av lägenheterna, ser till att det är snyggt och rent i sitt fastighetsområde samt att man har mycket kontakt med hyresgäster.

Kvalifikationer och egenskaper
I rollen som fastighetsvärd bör man vara kommunikativ och ha ett intresse av att möta människor. Utbildning som krävs är gymnasieutbildning kompletterad med någon yrkesutbildning med fastighetsinriktning eller att man har erfarenhet av yrket.

Maskinförare utemiljö

Som maskinförare sköter man de större ytorna kring våra fastigheter, det kan vara allt från gräsklippning och snöröjning till markreparationer som behöver göras i utemiljön samt viss service till fastighetsvärdarna.

Kvalifikationer och egenskaper
Meriterande är om man har en bakgrund som maskinförare eller fastighetsskötare, om behov finns erbjuder vi interna utbildningar. För att få arbete direkt efter gymnasiet behöver man genomgå en maskinförar- eller fastighetsskötarutbildning. Det är viktigt att ha ett eget driv och att man kan planera sin dag utifrån den arbetsbeskrivning som finns. Detta är ett fritt arbete under eget ansvar som kräver att du är kommunikativ och tekniskt kunnig.

Lokalvårdare

Som lokalvårdare utför man lokalvård åt allt från förskolor, skolor, äldreboenden till personalutrymmen vid vatten- och reningsverk i kommunen. Lokalvårdaren lägger själv upp sin arbetsdag utifrån det som ska utföras och har ett stort eget ansvar. Arbetet är mycket varierande där man träffar många människor, både vuxna och barn.

Kvalifikationer och egenskaper
Som lokalvårdare behöver man vara serviceinriktad, social, flexibel och lyhörd. Meriterande är om man har genomfört någon slags utbildning inom lokalvård. För vissa arbetsmoment krävs det att man genomfört en specifik utbildning, till exempel utbildning kring golvmaterial och hur de ska behandlas samt att det även krävs utbildning för användandet av vissa maskiner. Viktigt att kunna planera sin dag då detta är ett mycket fritt jobb under eget ansvar.

Arbetsledare för lokalvård

Som arbetsledare för lokalvård har man ansvar för lokalvårdarna. Det är arbetsledarens uppgift att se till att kunderna får den service de har beställt och ansvarar för planering, schemaläggning och att medarbetarna har de rätta förutsättningarna för att utföra sitt arbete.

Kvalifikationer och egenskaper
Det är en merit om man är lokalvårdare i grunden, om utbildningsbehov finns erbjuder vi det internt. Som arbetsledare är det bra att ha en positiv inställning och vara flexibel och hjälpsam. Det är viktigt att man kan planera sin dag och det är ett fritt arbete under eget ansvar.

Lås- och larmtekniker

Som lås- och larmtekniker arbetar man med inpassering, skalskydd och lås i våra fastigheter. Man ansvarar för inpasseringskort, bevakning i samarbete med Securitas samt byten av lås. Lås- och larmteknikern är länken mellan oss och kommunens säkerhetsavdelning.

Kvalifikationer och egenskaper
Meriterande för att arbeta som lås- och larmtekniker är att man genomgått någon typ av fastighetsutbildning och det är viktigt att man har ett teknikintresse. Ett krav är att man har genomgått en godkänd säkerhetskontroll/utbildning, har ett ordningssinne och förstår vikten av att hålla tider och deadlines. Det är viktigt att kunna planera sin dag och det är ett fritt arbete under eget ansvar.

Skadehanterare

Som skadehanterare arbetar man bland annat med vatten- och brandskador i våra fastigheter samt ansvarar för avflyttningsbesiktningar i samband med att en hyresgäst flyttar ut.

Kvalifikationer och egenskaper
För att arbeta som skadehanterare är det bra om man har en byggutbildning med inriktning byggarbetsledare eller målare. Du måste ha grundläggande kunskaper inom bygg, vara kommunikativ, ha sinne för ordning samt kunna bemöta människor på ett bra sätt.

Teknisk förvaltare underhåll

Som teknisk förvaltare inom underhåll ansvarar man för besiktning av fastigheter, budgeterar för kommande underhåll, ser till att projekt håller tidsplan samt internt beställer projekt som byggavdelningen projektleder.

Kvalifikationer och egenskaper
För att arbeta som teknisk förvaltare inom underhåll är erfarenhet från fastighetsbranschen och/eller byggbranschen ett krav då detta är en bred roll. Det krävs även att man har förmåga att se saker ur ett helhetsperspektiv samt kan hantera statistik och har kunskap om energikrav.

Teknisk förvaltare brand, el och hiss

Som teknisk förvaltare inom brand, el och hiss ansvarar man för att alla brandlarm, elsystem och hissar fungerar som de ska i våra fastigheter. Även besiktningar och reparationer utför en teknisk förvaltare vid behov.

Kvalifikationer och egenskaper
I rollen som teknisk förvaltare inom brand, el och hiss behöver man ha erfarenhet och utbildning inom elektronik och installation samt kunna tyda brandritningar och utrymningskartor. Att ha el-behörighet är en merit.

Energicontroller

En energicontroller ansvarar för att övervaka hur mycket energi som förbrukas i våra fastigheter samt att följa upp, rapportera och analysera statistik. I rollen ansvarar man även, tillsammans med drifttekniker och byggprojektledare, för olika energiprojekt.

Kvalifikationer och egenskaper
Energicontrollern är en viktig tjänst i företaget och för rollen krävs det en erfaren person med hög utbildning inom energiområdet samt praktisk erfarenhet inom fastighetsbranschen. Ett stort intresse och förmåga att förstå olika system med dess funktioner är viktiga egenskaper hos en energicontroller.

Miljökoordinator

En miljökoordinator arbetar med koordinering av miljöfrågor, är uppdaterad kring de miljökrav som ställs, planerar projekt samt är länken mellan oss och kommunens avdelning för miljö och hälsa.

Kvalifikationer och egenskaper
I rollen som miljökoordinator krävs det att man har miljöutbildning och utbildning eller erfarenhet från fastighetsbranschen. Då rollen innefattar mycket samarbete och koordinering är det viktigt att man trivs som ”spindeln i nätet”.