Google Translate

Translate the page to English. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Hitta på sidan

Boenderegler

När du bor i en hyreslägenhet är det en del regler du måste förhålla dig till och respektera.

Avfallsbehållare

I ditt område finns antingen en Molok eller ett skåp där du ska kasta ditt rest- och matavfall. Resterande avfall så som förpackningar, tidningar, småelektronik, ljuskällor och batterier mm ska du lämna vid en återvinningsstation, dessa finns utplacerade på olika platser i kommunen.

Grovavfall

Grovavfall, så som cyklar, möbler, barnvagnar, hemelektronik, farligt avfall mm, ska lämnas på återvinningscentralen i Fredriksberg eller på Björnhyttan. Du kan också slänga ditt grovavfall när vi har våra containerdagar och kommer ut till våra områden.

Nedskräpning

Om du som hyresgäst inte följer reglerna för avfall, dvs kastar och ställer saker där det inte är tillåtet, kommer du debiteras 1000 kronor.

Viktigt att tänka på:

 • Ställ inte soppåsar utanför en Molok eller ett sopskåp - råttor och andra skadedjur kan komma.
 • Låt inte barn som inte når upp till luckan gå ut med soporna.
 • Matavfallet ska alltid ligga i en papperspåse som är avsedd för ändamålet.
 • I Matavfallet får det ej slängas kartong eller plast.

Mer om avfall

Brandvarnare

Alla våra lägenheter är utrustade med brandvarnare. Kontrollera din brandvarnare regelbundet så den fungerar, detta gör du genom att trycka in brandvarnarens testknapp i några sekunder. Om den fungerar kommer den att alarmera med full signal. Om den inte fungerer, testa att byta batteri. Om den ändå inte fungerar ska du göra en felanmälan till kundcenter. Därefter kommer vi och byter ut den.

Om det brinner:

Om det brinner i din fastighet eller på annan plats i fastigheten ska du tänka på följande:

 • Rädda = Rädda dig själv och de som är i fara.
 • Varna = Varna alla som hotas av branden.
 • Larma = Larma 112.
 • Släck = Släck branden om du tror att du klarar det.
 • Gå aldrig ut i trapphuset om det är rök i trappan. Röken förökas blixtsnabbt och är dödande.
 • Stanna kvar i lägenheten, där är du säkrast.
 • Är räddningstjänsten på plats ge dig till känna via fönster eller balkong.
 • Avvakta räddningstjänstens instruktioner.

Film från MSB om Rädda-Varna-Larma-Släck

Hos oss är husdjur mer än välkomna!

Det är viktigt att veta att det är du som djurägare som har ansvar för att ditt husdjur inte skadar lägenheten eller stör dina grannar. För sanering eller skador som ditt djur orsakar blir du skadeståndsskyldig

Hund

Rasta inte din hund i bostadsområdet, om olyckan ändå råkar ske – plocka upp efter din hund. Det kan finnas grannar som är hundrädda, så ha hunden kopplad så alla törs gå ut och känna sig trygga.

Katt

Du har alltid ansvar för din katt och vad den gör – oavsett om den är innekatt eller utekatt. Tänk på att en utekatt kan ställa till bekymmer för andra boende genom att den exempelvis förorenar i sandlådan, revirmarkerar på saker och byggnader eller repar lacken på bilar.

Viktigt är att du aldrig kastar ner kattsand i toaletten. Sanden lägger sig som en propp i rören och täpper till avloppet. Släng istället sanden i hushållssoporna (restavfall) och se till att de är ordentligt förslutna.

Ormar, spindlar och andra mer ovanliga husdjur

Har du ett ovanligt husdjur ska du höra med kommunen om det finns särskilda regler som du måste följa. Av hänsyn till dina grannar ska du hålla djuren inomhus samt sätta skyddsnät vid brunnar och ventiler.

Fackmannamässig installation

Vissa hushållsmaskiner hör till standardutrustningen i lägenheten, andra kan du installera själv.
Kom alltid ihåg att alla installationer måste göras på ett fackmannamässigt sätt. Alla elinstallationer måste göras av en behörig elektriker.

Ersättningsskyldig vid felaktig installation

Om det uppstår en skada, t ex en vattenskada – på grund av att en maskin är felaktigt installerad kan du bli ersättningsskyldig. Se alltid till att ha en gällande hemförsäkring.

Trivsam temperatur i din bostad

De flesta människor trivs och vill bo med en inomhustemperatur runt 21 grader. Vi som fastighetsvärd är skyldig att se till att temperaturen håller sig inom ett visst spann och att du har god ventilation i din lägenhet.

Din inomhustemperatur ska vara 21°C +/-0,5°C. Om din inomhustemperatur är under 20°C, över 24 °C (26 °C under sommaren) eller om golvtemperaturen är under 18°C kontaktar du oss för en mätning. Om mätningen visar att temperaturen ligger fel i förhållande till nivån åtgärdar vi felet snarast.

Bra att veta

Inomhustemperaturen kan hålla rätt värde trots att elementet känns kallt. Värmesystemet regleras i de flesta av våra hus med både utom- och inomhusgivare. Under vår, sommar och höst kan därför elementen ibland kännas kalla trots att temperaturen i lägenheten är uppnådd. Sommartid kan temperaturen vid onormala förhållanden bli högre än 28 grader. Tillfällig övervärme som är klimatberoende kan vi tyvärr inte avhjälpa.

Om det är för kallt i lägenheten

Om temperaturen är lägre än vanligt i din lägenhet kan det bero på snabbt väderomslag, luft i elementen eller att ventilen i termostaten fastnat i stängt läge. Kontrollera att ventilerna på ditt element står helt öppna och att gardinerna inte hänger för elementet. Tänk även på att inte ställa möbler framför elementen då det hindrar värmen att spridas i rummet.

Om det är för varmt i lägenheten

Se till att eventuella ventiler i lägenheten är öppna och håll dörrar och fönster stängda under dagen då det är som varmast. Öppna upp och vädra ur under kvällar och nätter när det är svalare.

Hur vi mäter

Temperaturen i en lägenhet mäts i en vistelsezon. Vistelsezonen begränsas av två horisontella plan, ett på 0,1 meters och ett annat på 2,0 meters höjd samt vertikala plan 0,6 meter från ytterväggar eller andra yttre begränsningar, dock 1 meter vid fönster och dörr. Om du själv mäter kan du lägga en termometer på ett bord mitt i rummet.

Du får måla om i din lägenhet

Om du vill måla om din lägenhet måste det göras på ett fackmannamä­ssigt sätt och förändringen får inte vara för extrem. Du kan du bli skyldig att betala kostnaden för att återställa bostaden när du flyttar om du inte uppfyller dessa krav. Kontakta oss innan du sätter igång med renoveringen i din lägenhet

Att måla är ett ganska enkelt jobb för den händige. Men som allt hantverksarbete, så kräver det noggrannhet och tålamod. Var noga med förarbetet – det har du igen i slutresultatet.

Anmäl vid skadedjur och ohyra i din bostad

Om du får skadedjur eller ohyra i din lägenhet är du skyldig att genast anmäla det till oss på telefonnummer 0240-869 00.

Saneringen är kostnadsfri för dig som hyresgäst.

Visa hänsyn!

Att bo i hyreshus innebär att du från andra hyresgäster hör naturliga ljud som är en del av vardagen, det kan vara allt från grannar som rör sig i sin lägenhet till musik som spelas. Störande ljud mellan klockan 22:00-07:00 är inte tillåtet, då ska det vara lugnt och tyst i alla hus. Som störning räknas bland annat hög musik, högljudda röster, högt och ihållande hundskall, renoveringar och användning av tvätt- eller diskmaskin.

Upplever du störning dagtid kontaktar du vårt kundcenter på 0240-869 00, mellan 16:00 och 07:00 kontaktar du vår jour på telefonnummer 0240-842 01.

Om du misstänker brott - ring alltid Polisen 112.

En utryckningskostnad om 1 500 kronor debiteras den störande hyresgästen.