Google Translate

Translate the page to English. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Trivselregler

För att ha ett tryggt och trevligt boende måste vi följa gemensamma regler och ta hänsyn till varandra. Det finns några saker som är bra att tänka lite extra på.

Balkong

Elgrill

För allas säkerhet är endast elgrill tillåtet.

Blomlådor/krukor

Har du blomlådor ska dessa monteras på insidan av räcket.

Fågelmatning

Fåglar väsnas och lockar till sig skadedjur, därför är det inte tillåtet att mata fåglar i våra bostadsområden.

Avfall

Förvaring av avfall är inte tillåtet på balkongen. Avfallet ska sorteras och antingen kastas i restavfall eller fraktas till en FTI-station eller återvinningscentral.

Rökning

Många tycker att cigarettrök är obehagligt och luktar illa, undvik därför att röka på balkongen.

Gemensam uteplats

Skötsel och underhåll

Vi som hyresvärd ansvarar för skötsel och underhåll av de gemensamma ytorna.

Fint och städat

När du lämnar den gemensamma uteplatsen är det viktigt att du tar med dig eventuellt skräp, ser till att stolar och bänkar står på sin plats samt torka av bord om det behövs.

Rastning av husdjur

Rasta inte ditt husdjur vid de gemensamma uteplatserna, ej heller i rabatter och buskar. Om en olycka händer är det viktigt att du plockar upp bajset och slänger det i restavfall.

Trapphus

Om det ställs saker i trapphusen ökar brandrisken samt att tillgängligheten försvåras för utrymning samt för räddningstjänst. Förvara därför aldrig barnvagnar, pulkor, skor eller andra tillhörigheter i trapphuset.

Städning i trapphus

Vi har en entreprenör som städar trapphuset gång i veckan. Om du tycker att det är dåligt städat i trapphuset vill vi gärna att du skickar e-post eller ringer oss och berättar.

Källare och vind

Nästan varje hyresgäst blir tilldelad sitt eget förråd, antingen i en källare, en vind eller i en separat byggnad på gården. Som hyresgäst måste du själv se till så du har ett bra lås till förrådsdörren. Det är inte tillåtet att ta ett extra förråd om du ser att något är ledigt. Källar- och vindsgångar ska på grund av tillgänglighet och brandsäkerhet hållas fria från saker.